O fundacji

W naszej działalności główny akcent stawiamy na:

  • Wspieranie firm w zakresie innowacji organizacyjnych, procesowych, marketingowych i technologicznej.
  • Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i perspektywicznych korzyści związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
  • Kształcenie kadr gospodarczych poprzez szkolenia m.in. z innowacyjności organizacyjnych, procesowych, marketingowych i technologicznych.
  • Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.
  • Szkolenia oraz doradztwo gospodarcze.
  • Wspieranie startu zawodowego młodzieży szkolnej i akademickiej.
  • Wspieranie prywatnych przedsiębiorstw w zakresie ich dostosowania do wymogów Unii Europejskiej (wnioski/biznesplany).
  • Propagując innowacyjność sami staramy się działać nowatorsko, przekraczając ogólnie przyjęte standardy.
Wychodząc z założenia, że najlepszą inwestycją pozostaje człowiek, naszą działalność adresujemy do ludzi przedsiębiorczych, pragnąc wesprzeć ich działania oraz umożliwić im osiągnięcie założonego celu.

Statutowym zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, pomoc w tworzeniu i rozwoju firm. Wspieramy firmy poprzez świadczone usługi: doradztwo gospodarcze, pozyskiwanie środków z UE, doradztwo prawno-finansowe.

Jesteśmy sprawdzonym organizatorem wielu wydarzeń: targi, konferencje. Organizujemy z sukcesem Małopolskie Targi – Budownictwo, Instalacje, Wnętrza. Impreza ta wpisała się w kalendarz wydarzeń targowych w Krakowie. Są to największe targi budowlane organizowane w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami, aby razem wspierać innowacje i rozwijać przedsiębiorczość!

Scroll to Top