Doradztwo

Doradztwo gospodracze

Doradztwo gospodarcze to pomoc w wyznaczeniu kierunku rozwoju firmy/organizacji. Obejmuje wybór produktów, rynków docelowych i obszarów zainteresowania firmy, organizacji non-profit czy  nawet jednostek samorządowych. Efekt naszej pracy może mieć postać sformalizowanej strategii, czyli dokumentu zawierającego diagnozę sytuacji i oparte na niej rekomendacje. Doradztwo strategiczne może mieć także charakter mniej formalny, ale zawsze oparte jest o dogłębną diagnozę sytuacji, badania rynku oraz uwarunkowań wewnętrznych i prowadzi do zaproponowania optymalnych rozwiązań. Doradztwo gospodarcze to także optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Obszary naszych działań doradczych:
Strategie marketingowe
Strategie eksportowe
Strategie sprzedażowe
Badanie potrzeb rynkowych
Tworzenie koncepcji wizerunku
Projektowanie nowych produktów
Tworzenie modeli biznesowych
w Polsce jaki na eksport
Opracowanie baz danych, selekcja partnerów handlowych
Doradztwo w zakresie monitorowania
i prognozowania trendów rynkowych


Ponadto świadczymy usługi w zakresie pozyskiwania środków z UE. Skutecznie pozyskujemy fundusze unijne, sporządzamy wnioski o dotacje dla firm oraz rozliczamy pozyskane dofinansowanie. Nasze usługi w zakresie kompleksowego doradztwa świadczymy na terenie całego kraju. Zapewniamy wysokiej jakości usługi doradcze, których firmy potrzebują przez cały okres prowadzenia działalności.

Doradztwo prawne

Nasza fundacja prowadzi także doradztwo prawne, z możliwością konsultacji online. Jesteśmy gotowi pomóc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą. Zaufaj naszemu doświadczonemu zespołowi, aby zapewnić sobie spokojną pracę i pewność, że wszystkie aspekty Twojego biznesu są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Doradztwo Prawne Biznesowe

Specjalizujemy się w zagadnieniach prawnych istotnych dla przedsiębiorstw. Pomagamy w zakresie zakładania firm, regulacji prawnych oraz transakcji handlowych.

Wsparcie Dla Przedsiębiorstw

Działamy jako partner biznesowy, pomagając firmom w osiąganiu ich celów i minimalizowaniu ryzyka związanego z aspektami prawnymi działalności.

Obszar Działania

Nasze doradztwo prawne obejmuje pełen zakres zagadnień, od kwestii związanych z prawem pracy, po sprawy korporacyjne, własności intelektualnej, aż po rozstrzyganie sporów i negocjacje.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami, aby razem wspierać innowacje i rozwijać przedsiębiorczość!

Scroll to Top